Μετατροπέας διαστάσεων

Θερμοκρασία, βάρος, μήκος, όγκος, ταχύτητα, χρόνος, γωνία, πίεση κ.α.

Ζώνες ώρας

Τρέχουσα ώρα, Ζώνες ώρας, Παγκόσμιο ρολόι, Ημερολόγιο

Μετατροπέας νομισμάτων

Currency Converter

Amount
Convert From
Convert To

Incoterms

Incoterms και υποχρεώσεις – Σημείο παράδοσης και μεταφοράς κινδύνου

Προδιαγραφές εμπορευματοκιβωτίων

Μήκος, πλάτος, ύψος, πλάτος πόρτας, ύψος πόρτας, μέγιστο ωφέλιμο φορτίο

Κατηγορία επικινδύνων (IMO)

IMO – Οι επικίνδυνες ουσίες εμπίπτουν σε εννέα κατηγορίες