Μεταφορές χύδην φορτίου

H Navicon με χρόνια εμπειρίας στη μεταφορά εμπορευμάτων μεγάλου μεγέθους (out-of – gauge) που είναι ακατάλληλα για φόρτωση εντός ενός εμπορευματοκιβωτίου, εγγυάται στον πελάτη μεταφορά σχεδιασμένη και βασισμένη στην άψογη γνώση των κανονισμών που διέπουν τις μεταφορές στις χώρες προέλευσης και προορισμού.

Ενώ, ο συγχρονισμός και η οργάνωση είναι πτυχές ζωτικής σημασίας για την Navicon, έτσι έχουμε δημιουργήσει ένα ξεχωριστό τμήμα που χειρίζεται αυτές τις «ειδικές» αποστολές



Positive SSL