Μεταφορές ειδικού τύπου

Η Navicon  χειρίζεται μεταφορές προϊόντων μεγάλου μεγέθους και βαρέων αντικειμένων, αποστολές που αποτελούνται από σύνθετα τμήματα που πρέπει να αποσυναρμολογηθούν και στη συνέχεια να συναρμολογηθούν εκ νέου καθώς και μεταφορές πολύτιμων αγαθών.

Αυτές οι εξαιρετικά εξειδικευμένες αποστολές απαιτούν ατομικό σχεδιασμό των μεταφορών από την αφετηρία μέχρι τον προορισμό . Οι σύμβουλοι μεταφορών της Νavicon είναι πλήρως καταρτισμένοι για τη μεταφορά εξειδικευμένων φορτίων όπως γεννήτριες , στρόβιλοι , αντιδραστήρες , λέβητες , πύργους , χύτευση , θερμοσίφωνες , πρέσες , μηχανές , σκάφη , γερανούς κ.α.Positive SSL