Οικονομικά Στοιχεία

Δείτε τον Ισολογισμό για το 2012

Δείτε τον Ισολογισμό για το 2013

Δείτε τον Ισολογισμό για το 2014
 

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας διατηρεί λογαριασμό όψεως στις πιο κάτω τράπεζες :

 

1 – EUROBANK Κατ/μα Ασπροπύργου (335)
Δικαιούχος: NAVICON ΑΕ
Αριθμός Λογ.: 0026.0335.22.0200216383
IBAN: GR55 0260 3350 0002 2020 0216 383
SWIFT BIC CODE: ERBKGRAA
Κος Παρασκευόπουλος Ανασ. Τηλ.210-5579133

 

2 – ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατ/μα Ακτής Κονδύλη (191)
Δικαιούχος: NAVICON ΑΕ
Αριθμός Λογ.: 191/470636-63
IBAN: GR71 0110 1910 0000 1914 7063 663
Κος Λουκάς Νικ. Τηλ.210-4144865

 

3 – ALPHA BANK Κατ/μα Γούναρη-Ναυαρίνου (251)
Δικαιούχος: NAVICON ΑΕ
Αριθμός Λογ.: 251 00 2002 005260
IBAN: GR14 0140 2510 2510 0200 2005 260
Κος Καραγιάννης Ηλ. Τηλ. 210-4192752Positive SSL